pikachu chuổi

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: pikachu chuổi
Miêu tả: Gạch kết nối giống nhau để xóa bảng.
Cách chơi: Click 2 giống gạch để kết nối chúng. mỗi kết nối có thể có không quá 2 lượt.
Thể loại: Mahjong, puzzle,
Ngày: 04-01-2010 Lượt chơi: 7577
Ý kiến