pikachu hình các con thú nuôi

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: Pikachu hình các con thú nuôi
Miêu tả: Kết nối gạch giống hệt nhau để xóa bảng. bấm vào 2 gạch giống hệt nhau để kết nối chúng. mỗi kết nối có thể có không quá 2 lần lượt.
Cách chơi: Sử dụng chuột để tương tác.
Ngày: 08-27-2009 Lượt chơi: 25649
Ý kiến