wink: trò chơi

English Portuguese French Việt Nam Brazil Rusian Spanish Deutsch Korea Japanese Italian Dutch Simplified Chinese

Advertisement

Share |

Thông tin: Wink: trò chơi
Miêu tả: Wink là trở lại trong một trò chơi mới, thời gian này để chống lại rồng và cứu công chúa chắc chắn! |
Cách chơi: Phím mũi tên di chuyển lên.
Phím mũi tên xuống di chuyển xuống.
Mũi tên trái phím di chuyển trái.
Phím mũi tên bên phải di chuyển trái.
D tấn công.
Một grab.
Chuyển chạy.
Spacebar ẩn.
Ngày: 08-27-2009 Lượt chơi: 1476
Ý kiến